Kernconcepten

Op onze school wordt gewerkt met de kernconcepten om het leren in samenhang te bewerkstelligen en om het leren betekenis te geven. Voor kinderen in het basisonderwijs is het belangrijk om inzicht te krijgen in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld. Dit alles is bij elkaar gebracht in acht kernconcepten. In een kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan.
De volgende kernconcepten komen aan bod:

  1. macht en bestuur
  2. evenwicht en kringloop
  3. binding
  4. tijd en ruimte
  5. kracht en golven
  6. groei en leven
  7. materie
  8. communicatie


Per kernconcept is er een uitgebreide handleiding, waarin o.a. de zogenaamde ‘mindmap’ is opgenomen. In de mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten. Belangrijk bij het leren van inzichten is het praktisch handelen. De basis van begrip is dan aanwezig en de leerlingen kunnen dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden. De meeste feiten zijn gekoppeld aan de kernconcepten. De feiten die zij leren, hangen samen met hun interesses. Dit geeft een hoge mate van betrokkenheid waardoor de feiten die geleerd worden, veel beter onthouden worden. De manieren van leren, zullen gevarieerd zijn. De kernconcepten worden gezamenlijk geopend. Ieder kernconcept wordt op gepaste wijze afgesloten. De ouders worden hier ook bij betrokken.

Binnen iedere unit wordt op geheel eigen wijze vorm gegeven aan de inhoud van een kernconcept. Bij de jongere kinderen koppelen we er een betekenisvol thema aan vast waarin spel een belangrijk element is. Kinderen leren hierdoor op een betekenisvolle wijze. In de hogere units richten we ons meer op de onderzoekende houding van de leerling. Zij gaan in de periode van zes weken aan de slag met een brede opdracht.