Kernconcept Materie

Na een goed bezochte afsluiting van kernconcept Macht en Re-
gels openden wij afgelopen dinsdag kernconcept Materie. In
unit 1 waren de juffen verkleed als bakkers en druk in de weer
met meel en water. De leerkrachten van unit 2 tot en met 3 hadden allemaal een voeldoos vast. De kinderen mochten daar in voelen en raden
wat er in zat.
Binnen kernconcept Materie staat het inzicht centraal dat
stoffen verschillende verschijningsvormen kunnen aannemen.
We noemen dit de fase waarin een stof zich bevindt (vaste stof, vloeistof, gas). Door verhitting of afkoeling gaat een stof over in een andere fase. Verschillende verschijningsvormen kunnen ook te maken hebben met de structuur van de atomen. Bij koolstof bv. ziet een mooie rangschikking van de atomen eruit als diamant, terwijl een minder mooi patroon eruit
ziet als zwarte stof. Een ander inzicht binnen dit kernconcept betreft het gegeven dat stoffen verschillende eigenschappen kunnen hebben. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kookpunt, smeltpunt e.d.
Unit 1 gaat tijdens dit kernconcept spelen en leren rondom het thema de bakker, zij zijn afgelopen donderdag op excursie geweest naar bakkerij Robèrt van Bekhoven in Oisterwijk. Daar hebben zij inspiratie opgedaan om in de klas hun eigen bakkerij na te kunnen maken en er in te gaan spelen.
Unit 2 gaat bij speelgoed bekijken waar alles van gemaakt is en wat de verschillen zijn. Zij zullen bij een speelgoedwinkel op bezoek gaan om daarna een speelgoedwinkel na te maken in hun groep.
In unit 3 gaan de kinderen de eigenschappen van materialen ontdekken en onderzoeken. Zij zullen op excursie gaan naar een atelier om daar met verschillende materialen te gaan werken.
In unit 4 zijn wij gestart met een bezoek aan de IJzertijdboerderij in Dongen.
De kinderen bouwen in groepen een eigen samenleving op. Daarbij krijgen zij kennis over verschillende stoffen. Ook krijgen de kinderen aanbod over verschillende onderwerpen welke zij vervolgens verwerken in hun eigen samenleving: vuur, water, leem en elektriciteit.

Kernconcept Energie

Vorige week was de laatste week van kernconcept Energie. Elke unit heeft dit op eigen wijze afgesloten.

Unit 1 heeft voor de vakantie een spelletjesdag voor ouders georganiseerd.

In unit 2 hebben de leerlingen hun zelf ontworpen eiland aan elkaar gepresenteerd door middel van een tafelpresentatie.

In unit 3 is het kernconcept afgesloten met de lancering van de lipdub over energie en gezonde voeding.

Deze lipdub is te zien op: https:// www.youtube.com/watch?v=wD0sP-98U-s

In unit 4 hebben de kinderen hun vlog over gezonde voeding aan elkaar gepresenteerd.

Kernconcept Energie

Kernconcept Energie

14 mei 2018

Kernconcept Energie is op dit moment in volle gang.
In unit 1 en 2 is voor de meivakantie de sportschool afgesloten met een sportmiddag voor ouders. De kinderen hadden in unit doorbroken groepjes een spel bedacht en voorbereid. Tijdens de sportmiddag waren hun ouders uitgenodigd om het spel te komen spelen.

Op dit moment is unit 1 vooral bezig met gezonde voeding en de supermarkt. In unit 2 zijn de kinderen een eigen eiland aan het ontwerpen. Bij het ontwerpen van dat eiland moeten ze rekening houden met gezonde voeding en duurzaamheid.

Unit 3 gaat deze week op bezoek bij Multifit en krijgt daar een rondleiding. Daarnaast hebben de kinderen zelf liedteksten gemaakt op het lied “happy”. De inhoud van het lied moest overeenkomen met het kernconcept. Van elke thuisgroep wordt het beste couplet en refrein gekozen en daar maken we het unitlied van. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een lipdub van gemaakt wordt.

In unit 4 is de eerste weken ingestoken op gezonde voeding en het belang van bewegen. De kinderen krijgen de opdracht om een eigen vlog te gaan maken.

In de week van 22 mei sluiten we dit kernconcept af. Iedere unit zal dat op eigen wijze doen.

 

Koningsspelen 2018

Koningsspelen

20 april 2018

Op vrijdag 20 april vierden wij de Koningsspelen. We openden deze dag met een gezamenlijke warming up. Op het plein achter de school dansten we allemaal op het lied Fitlala van kinderen voor Kinderen. Daarna ging iedereen naar zijn eigen lokaal om te smullen van een heerlijk ontbijtje. Nadat we onze buiken vol hadden gegeten konden de spelen beginnen. De kinderen van unit 1 en 2 begonnen met spelletjes in de school en de kinderen van unit 3 en 4 buiten. Na de fruitpauze was dit andersom. De sfeer was gezellig en gemoedelijk. We hebben allemaal genoten van deze heerlijke dag. Dankjewel aan alle ouders die geholpen hebben!

 

 

Opening KC Materie

 

 

Vorige week dinsdag openden wij kc Materie. Door de hele school lieten de leerkrachten proefjes zien. Soms had dat met letterlijk ‘proeven’ te maken en een andere keer met het van vorm veranderen van stoffen.

In unit 1 en 2 kwam kok Daan ineens rommelen in de gang. Hij had tijdens de vakantie het pand van de school gekocht om er een fantastisch restaurant van te maken. De kinderen waren enigszins ontdaan want dit was toch echt hun school en geen restaurant. Om Daan niet helemaal teleur te stellen hebben we afgesproken dat we Daan gaan helpen. In elke klas zal een restaurant gemaakt worden waar de kinderen in kunnen spelen en leren.

In unit 3 en 4 zullen de kinderen aan de slag gaan met verschillende stoffen, de verschillende fasen van stoffen en het mengen van verschillende stoffen.

 

Afsluiting KC Tijd en Ruimte

Afgelopen periode heeft KC Tijd en Ruimte centraal gestaan. Zoals altijd openden we ook dit KC met een trigger. Alle leerkrachten hadden zich verkleed als een historisch figuur en de leerlingen moesten raden bij welk tijdvak dit figuur hoorde.

16708378_1273879592690986_8750104402266188384_n

 

 

 

 

 

 

 

De weken daarna is in alle units hard gewerkt met dit kernconcept. In unit 1 en 2 stond de tijd van de dino’s centraal. In unit 3 hebben de kinderen uitvindingen en ontdekkingen uit de geschiedenis onderzocht. In unit 4 hebben ze zich vooral gericht op de geschiedenis van Nederland in het kader van de verkiezingen.

Vorige week sloten wij dit KC af.

In unit 1 kregen de ouders van de leerlingen een rondleiding in ons eigen dino-museum.

17630153_1871858313028235_4403237619299076586_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van unit 2 hadden zelf een boek gemaakt en deze voorgelezen aan kinderen van unit 1.

17630025_662211010642124_3261259231083839110_n

 

 

 

 

 

 

 

In unit 3 hebben de kinderen op allemaal verschillende manieren een uitvinding of ontdekking gepresenteerd.

17457481_594483857342777_1806832723005378443_n

 

 

 

 

 

 

 

En in unit 4 zijn verschillende politieke partijen opgericht die allen als partijprogramma de ideale schooldag hadden. De partij met de meeste stemmen mag deze schooldag ook uitvoeren.

17457444_2124713874421654_1490233071827467796_n

 

 

 

 

 

 

  

opening KC Communicatie

Op dinsdag 11 oktober openden wij het tweede kernconcept van dit schooljaar. Alle kinderen kregen bij binnenkomst een envelop. Op die envelop stond een naam, een unit of een thuisgroep. Aan alle kinderen de opdracht om hun envelop op de juiste plaats te bezorgen. Het was prachtig om te zien hoe iedereen zijn best deed om dit zo goed mogelijk te doen en hoe de kinderen elkaar hielpen.

 img-20161011-wa0004

Opening KC Binding

Op dinsdag 6 september 2016 hebben we het kernconcept binding geopend. Tijdens dit kernconcept staan de volgende vragen centraal: Wie ben ik en waar hoor ik bij. Als trigger hingen er in de hal 2 foto’s van alle teamleden. Een foto van toen ze kind waren en een recente foto. De opdracht aan de kinderen was om de juiste foto’s bij elkaar te zoeken.

14183924_1109535342458746_1028325009136015860_n

Klinkers 10 jaar !

20 juli was het dan zo ver…..we bestaan 10 jaar !

Na een spectaculaire opening, waarbij we met alle kinderen geproost hebben en alvast een klein feestje gevierd hebben, zijn we begonnen met de workshops. Alle leerkrachten hadden een workshop georganiseerd. Hip Hop dansen met de juf, leren hoe je een videoclip  kan maken, smartgoals, slackline of leren photoshoppen om er maar een paar te noemen. Wat een hoop talent hebben we gezien.

Op donderdag zijn we met z’n allen naar Toverland gegaan en hebben we genoten van alle attracties en uiteraard van de blije gezichten van alle kinderen.

Op vrijdag hebben we ons nieuwe schoolplein geopend en hebben we daarna een lekker buitenspeeldag gehad. Als afsluiting hebben we ook alle ouders uitgenodigd om samen met ons en alle kinderen gezellig te picknicken.

 

Wij hebben in ieder geval genoten van alle dagen! Wij hopen u ook!

 

20160713_092317 20160713_093752 20160713_095342 20160713_12391020160713_111958 20160713_112633 20160713_112715 20160713_112958 20160713_113201 20160713_113232