Ouderraad

De ouderraad heeft als taak om een nauwe samenwerking tussen de school en het gezin te bevorderen en de belangen van de leerlingen in de ruimste zin te dienen. Zij doet dit door ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en de invloed die ouders op het schoolgebeuren kunnen uitoefenen te bevorderen. Vooral in de organisatie van allerlei festiviteiten in en buiten de school vervult de ouderraad een onmisbare rol.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert een meerdere keren per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden ideeën ontwikkeld, krijgen activiteiten vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Hiertoe zijn ook altijd enkele leerkrachten bij de vergaderingen aanwezig. De directie houdt feeling met de ouderraad door het eerste gedeelte van hun vergadering bij te wonen. Veel activiteiten zijn te omvangrijk om alleen door de ouderraad uitgevoerd te kunnen worden. Daarom worden voor grotere activiteiten commissies samengesteld waarin naast enkele leden van de ouderraad ook leerkrachten en andere geïnteresseerde ouders plaatsnemen. Uiteraard worden, indien nodig, nog extra ouders gevraagd bij de uiteindelijke uitvoering.

De activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is kunnen jaarlijks veranderen. We noemen daarom de meest belangrijke. In de eerste plaats organiseert de ouderraad de vieringen zoals Sint Nicolaas, kerstviering, carnaval en paasviering. Verder kunnen de kinderen onder begeleiding van ouders vrijwillig meedoen aan allerlei schoolsporttoernooien en niet te vergeten aan de avond4daagse.