Kernconcept Materie

Na een goed bezochte afsluiting van kernconcept Macht en Re-
gels openden wij afgelopen dinsdag kernconcept Materie. In
unit 1 waren de juffen verkleed als bakkers en druk in de weer
met meel en water. De leerkrachten van unit 2 tot en met 3 hadden allemaal een voeldoos vast. De kinderen mochten daar in voelen en raden
wat er in zat.
Binnen kernconcept Materie staat het inzicht centraal dat
stoffen verschillende verschijningsvormen kunnen aannemen.
We noemen dit de fase waarin een stof zich bevindt (vaste stof, vloeistof, gas). Door verhitting of afkoeling gaat een stof over in een andere fase. Verschillende verschijningsvormen kunnen ook te maken hebben met de structuur van de atomen. Bij koolstof bv. ziet een mooie rangschikking van de atomen eruit als diamant, terwijl een minder mooi patroon eruit
ziet als zwarte stof. Een ander inzicht binnen dit kernconcept betreft het gegeven dat stoffen verschillende eigenschappen kunnen hebben. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kookpunt, smeltpunt e.d.
Unit 1 gaat tijdens dit kernconcept spelen en leren rondom het thema de bakker, zij zijn afgelopen donderdag op excursie geweest naar bakkerij Robèrt van Bekhoven in Oisterwijk. Daar hebben zij inspiratie opgedaan om in de klas hun eigen bakkerij na te kunnen maken en er in te gaan spelen.
Unit 2 gaat bij speelgoed bekijken waar alles van gemaakt is en wat de verschillen zijn. Zij zullen bij een speelgoedwinkel op bezoek gaan om daarna een speelgoedwinkel na te maken in hun groep.
In unit 3 gaan de kinderen de eigenschappen van materialen ontdekken en onderzoeken. Zij zullen op excursie gaan naar een atelier om daar met verschillende materialen te gaan werken.
In unit 4 zijn wij gestart met een bezoek aan de IJzertijdboerderij in Dongen.
De kinderen bouwen in groepen een eigen samenleving op. Daarbij krijgen zij kennis over verschillende stoffen. Ook krijgen de kinderen aanbod over verschillende onderwerpen welke zij vervolgens verwerken in hun eigen samenleving: vuur, water, leem en elektriciteit.