Unit 3

In unit 3 bevinden zich de leerjaren groep 5 en groep 6. In deze unit krijgen de kinderen voor het eerst te maken met een weekplanning. Tijdens het zelfstandig werken, werken de leerlingen aan taken die op hun leerplan staan. Dat zijn deels taken die de leerkracht opgedragen heeft en er is ruimte voor eigen leerdoelen. Ook krijgen de leerlingen in deze unit brede opdrachten die passen binnen het kernconcept. Zij werken samen met een groepje aan deze opdracht en zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.