Kanjertraining

Op Klinkers zijn we gestart met de Kanjertraining omdat we het belangrijk vinden om kinderen op jonge leeftijd en schoolbreed inzicht te geven in hun eigen gedrag en in het gedrag van anderen. Doordat we dezelfde taal spreken met leerkrachten, leerlingen en ouders lukt het ons om een prettige leer- en leefgemeenschap te vormen. Ondanks deze aanpak komt ook bij ons op school wel eens ongewenst gedrag voor in de vorm van pesten. Op het moment dat we dit constateren proberen we alle betrokkenen zich bewust te laten worden van hun gedrag. Ook hierbij speelt partnerschap met ouders een belangrijke rol.

Van de makers van de Kanjertraining:

De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de Kanjertraining is een verzoek geweest van meerdere ouders uit Almere in 1996. Deze ouders zaten met de volgende vraag: “We kunnen heel goed praten met de onderwijsgevenden over ons kind zolang het gaat over cognitief functioneren. Maar het gaat mis als wij naar school komen met vragen over het sociaal functioneren van ons kind. Vooral als ons kind zich niet fijn voelt op school.”

Samen met deze ouders, is nagegaan waar hun kinderen behoefte aan hebben in het sociaal functioneren. We kwamen zo uit op een honderdtal aandachtspunten zoals: met mes en vork leren eten, niet met volle mond praten, hoe ga ik met de bus mee, hoe stel ik mijzelf voor, hoe ga ik met kritiek om, enzovoort. Aan de ouders die met hun kinderen wilden deelnemen aan de Kanjertrainingen, werden deze punten in een overzicht meegegeven met het verzoek met een cijfer “nut en noodzaak” aan te geven. De ouders beoordeelden de meeste gedragsaspecten als niet belangrijk, maar waardeerden onderstaande onderwerpen als zeer belangrijk.

– Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.

– Iets aardigs zeggen met een compliment weten om te gaan.

– Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.

– Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.

– Je mening vertellen (maar) niet altijd.

– Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.

– Samenwerken.

– Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.

– De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.

– Kritiek durven en kunnen geven.

– Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.

– De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.

– Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.

– Leren stoppen met treiteren.

– Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

Deze thema’s werden inhoudelijk uitgewerkt en in een logisch verband gezet binnen de Kanjertrainingen.

De Kanjertraining heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. Daarnaast blijkt dat de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen ondersteunt. De uitgangspunten van de Kanjertraining worden gewaardeerd door ouders. Het is van belang ouders te betrekken bij het pedagogisch klimaat op school. Dat kan leiden tot diepgaande gesprekken met ouders waarin thema’s aan de orde komen die besproken worden binnen de training voor de leerkrachten.