21st century skills

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door het bedrijfsleven andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden wat de belangrijkste skills zijn en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.

De volgende vaardigheden worden in deze tijd als belangrijk gezien:

  1. samenwerken
  2. kennisconstructie
  3. probleemoplossend denken
  4. creatief denken
  5. zelfregulerend vermogen
  6. mondelinge en schriftelijke communicatie
  7. ondernemerschap, een initiatiefrijke houding
  8. nieuwsgierige en onderzoekende houding
  9. integratie van ICT

Er zijn verschillende modellen waarmee wordt gewerkt. Voor onze school zijn deze vaardigheden belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons onderwijs vormgeven. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen kunnen de informatie oproepen op welke momenten zij dit willen. ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren. Kinderen reageren er bijzonder positief op, kunnen de buitenwereld binnenhalen en zij leggen door deze technologie hele brede contacten.

In dit whitepaper krijgt u meer informatie over de 21st century skills. Ook kunt u kijken op www.21stcenturyskills.nl

Whitepaper_21st_Century_Skills_in_het_onderwijs