Visie

Op onze school hebben we als team een gezamenlijke ambitie opgesteld. Deze ambitie is vertaald in een aantal stelregels. Hieronder kunt u de uitleg van deze stelregels lezen. Zij zijn het toetsingskader van ons denken en handelen.

  1. Wij leren binnen een betekenisvolle context door uit te gaan van de kernconcepten.

De kernconcepten zorgen voor de inhoud. Rondom deze inhoud worden activiteiten ontworpen waaraan alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Bij de jongste kinderen zorgen we dat er gespeeld kan worden over de inhoud, zodat er spelenderwijs geleerd wordt. Voor de oudere kinderen zorgen we dat er iets te ontdekken valt om zo het onderzoekend leren gestalte te geven. De basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de inhoud van de kernconcepten om het voor de leerlingen betekenisvol te maken. Door de vakgebieden te integreren, krijgt leren meer betekenis voor de kinderen. Meer betekenis leidt tot meer betrokkenheid. De leerkracht stimuleert de kinderen te werken vanuit eigen leervragen. Het kind wordt zo mederegisseur van het onderwijsproces. Gedurende het schooljaar bieden wij 7 kernconcepten aan waarin zaakvakken en vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden.

  1. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfkennis ontwikkelen.

Kinderen leren op verschillende manieren. Het is belangrijk dat de leerkracht en de leerling inzicht heeft in de voorkeuren voor het leren van kinderen, zodat de leerkracht hiernaar handelt. Wij willen kinderen in hun kracht krijgen en houden, maar hen ook leren omgaan met zaken die lastig voor hen zijn. De Kanjertraining is hiervoor een belangrijk middel. Ook portfoliogesprekken dragen bij aan de ontwikkeling van zelfkennis.

  1. Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren.

Betekenisvol leren vergt andere materialen en een andere inrichting van de ruimte. Wij gebruiken methodes als hulpbronnen en zetten speelleermaterialen in om tot activiteiten te komen van samen spelen, ontdekken en leren. De digitale leeromgeving is geheel opgenomen in het proces van leren en verwerken. Kinderen werken aan brede- en open opdrachten in de vorm van leerarrangementen. Kinderen starten binnen unit 1 en 2 met spelen en handelen en dit groeit uit tot een onderzoekende leerhouding in unit 3 en 4. De leerkracht sluit aan bij het kind door te reageren op vragen die ontstaan bij het kind en daagt het kind uit op zoek te gaan naar een volgende stap. Op deze manier worden kinderen begeleid naar de volgende zone van ontwikkeling.

  1. Bij het leren staat eigenaarschap centraal.

Alle kinderen laten in het portfolio zien hoe zij geleidelijk eigenaar van hun leerproces worden. Naast het zichtbaar maken van bereikte mijlpalen laat het portfolio kinderen op de voortgang van hun leerproces reflecteren. Door het samen bekijken en bespreken van het portfolio ontstaan verbindende gesprekken tussen ouders, kind en leerkrachten.

  1. Iedereen werkt aan een relatie waarbinnen we elkaar vertrouwen en in dialoog blijven.

Kinderen leren iedere dag van elkaar. Zij zitten op onze school met elkaar in heterogene groepen; unit 1 (4-6 jaar), unit 2 (6-8 jaar), unit 3 (8-10 jaar) en unit 4 (10-12 jaar). Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar om willen gaan. De kanjertrainingen zorgen ervoor dat de kinderen meer bewust worden van zichzelf in contact met anderen.