Ouders en school, partners in opvoeding

Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de kinderen. Hun gedrag, gewoontes, stijlen, enzovoorts zijn mede bepalend voor hoe kinderen zich ontwikkelen. Daarom is een nauwe samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. De onderlinge dialoog staat hierbij centraal.

Het past bij de school als leef- en leergemeenschap; Het dient een gezamenlijk belang; ouders en school willen optimale voorwaarden creƫren voor het leren en de ontwikkeling van kinderen; Het is doelgericht. Er is een pedagogisch, organisatorisch en democratisch doel; Het gaat uit van gelijkwaardigheid en impliceert wederzijdse betrokkenheid; Het erkennen van verschillen in eindverantwoordelijkheid;

Het vraagt een investering van beide partners; Het vraagt een consistente toonzetting en een partner die het voortouw neemt, i.c.m. de school.

Partnerschap komt op basisschool Klinkers op diverse manieren tot uiting:

  1. Voor aanvang van de schoolloopbaan van het kind vindt er een intakegesprek plaats;
  2. Als een kind zes weken op school is, vindt er een leerlingbespreking plaats tussen leerkracht en ouders. U kunt altijd tussendoor een afspraak maken voor een oudergesprek;
  3. Drie keer per jaar is er een evaluatiemoment: twee keer per jaar een portfoliogesprek tussen kind en leerkracht waarvan een verslag geschreven wordt; 2 keer per jaar een gesprek tussen ouders en leerkracht over de ontwikkeling van uw kind; 1 keer per jaar een gesprek tussen kind, ouders en leerkracht.
  4. Ook organiseert de school themaouderavonden en denktankbijeenkomsten om elkaar op de hoogte te houden en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De school staat open voor de ouders en hoopt dat ouders de laagdrempeligheid zullen ervaren en in gesprek zullen gaan indien dit voor de ouder wenselijk is. Partnerschap is met elkaar praten, niet over elkaar praten.